Yritys

PolarComp Finland Oy:n ISO 9001:2015 sertifioitu laatujärjestelmä, jatkuva laaduntarkkailu ja koulutettu, ammattitaitoinen henkilöstö takaavat hyvän laadun ja virheettömät tuotteet. Lisäksi tuotanto auditoidaan säännöllisesti päähankkijoiden sekä eri hyväksyntälaitosten toimesta.

Yritys on aina panostanut toimitusaikojen täsmällisyyteen ja korkeaan laatuun. Tämän mahdollistaa motivoitunut ja erittäin ammattitaitoinen henkilöstö.

Käytössämme on ajanmukaiset tuotantomenetelmät ja -laitteet, joilla voidaan palvella eri kokoluokan yrityksiä joustavasti.